Vũ trụ thực tế chỉ có 2 chiều?

Vũ trụ thực tế chỉ có 2 chiều?

Nhiều người tin rằng vũ trụ mà con người sinh sống thực tế chỉ là một hình chiếu ba chiều, được mã hóa thông tin từ dạng hai chiều.

123456 ... >
Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người