Vũ trụ thực tế chỉ có 2 chiều?

Vũ trụ thực tế chỉ có 2 chiều?

Nhiều người tin rằng vũ trụ mà con người sinh sống thực tế chỉ là một hình chiếu ba chiều, được mã hóa thông tin từ dạng hai chiều.

Người chết có giao tiếp được với người sống không?

Người chết có giao tiếp được với người sống không?

Theo dân gian, vong nhập là hiện tượng “hồn” của một người nhập vào người khác. Kết quả người bị nhập tự xưng là một người hoàn toàn khác: giới tính và nhân thân khác, tính cách và học vấn khác, thói quen và phương ngữ khác...

123456 ... >
Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người