19/01/2017 | 10:49 GMT+7
Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người