29/05/2017 | 09:28 GMT+7
Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người