29/04/2017 | 23:18 GMT+7
Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người