26/03/2017 | 22:53 GMT+7
‘Thằng Cò’ và ‘bé An’ gặp lại nhau giải quyết hiểu lầm

‘Thằng Cò’ và ‘bé An’ gặp lại nhau giải quyết hiểu lầm

Trong dịp lên TP. HCM, ‘thằng Cò’ và ‘bé An’ ngày xưa đã tái ngộ nhau trong hoàn cảnh khó khăn. ‘Bé’An’ thì sự nghiệp mãi lận đận, còn ‘thằng Cò’ lém lỉnh ngày xưa giờ người nhiều bệnh tật và phải vất vả làm đủ mọi nghề để mưu sinh.

Kết quả phụ thuộc vào cơ địa của từng người